imagemap

Back to Information Section
SRI SAAIINAATHA SAHASRA NAAMAAVALHI


1. Om Sri Sai Naathaya Namaha
2. Om Sri Sai Vathamaathmanee Namaha
3. Om Sri Sai Pranavaakaaraya Namaha
4. Om Sri Sai Parabramhane Namaha
5. Om Sri Sai Samartha Sadguruve Namaha
6. Om Sri Sai Parasakhthaye Namaha
7. Om Sri Sai Gosaai Roopathanee Namaha
8. Om Sri Sai Aananda Svaroopaya Namaha
9. Om Sri Sai Aananda Pradaaya Namaha
10. Om Sri Sai Anantha Kalyaana Gunaaya Namaha
11. Om Sri Sai Anantha Kalyaana Namghnee Namaha
12. Om Sri Sai Avathaara Dhaarine Namaha
13. Om Sri Sai Aadi Purushaaya Namaha
14. Om Sri Sai Aadhyanthara Hithaaya Namaha
15. Om Sri Sai Aadi Deevaya Namaha
16. Om Sri Sai Abhedha Aananda Anubhava Pradaaya Namaha
17. Om Sri Sai Sri Ramkrishna Siva Maaruthyaadi Roopaaya Namaha
18. Om Sri Sai Sri Thrimoorthyathmane Namaha
19. Om Sri Sai Athri Puthraaya Namaha
20. Om Sri Sai Anasuuyathmajaaya Namaha
21. Om Sri Sai Athri Vamsa Vivardhanaaya Namaha
22. Om Sri Sai Dattamoorthayee Namaha
23. Om Sri Sai Arkaaya Namaha
24. Om Sri Sai Aadithyaaya Namaha
25. Om Sri Sai Aagama Svaroopaaya Namaha
26. Om Sri Sai Asamshayaaya Namaha
27. Om Sri Sai Antharaathmanee Namaha
28. Om Sri Sai Apaantharaathmanee Namaha
29. Om Sri Sai Antharyaaminee Namaha
30. Om Sri Sai Aparaajithaaya Namaha
31. Om Sri Sai Amitha Paraakramaaya Namaha
32. Om Sri Sai Aravinda Dalhaaya Thakshaaya Namaha
33. Om Sri Sai Aarthi Haraaya Namaha
34. Om Sri Sai Anaathanaatha Diinabandhavee Namaha
35. Om Sri Sai Akaramaaneka Sukarmanhee Namaha
36. Om Sri Sai Aaraadhyaaya Namaha
37. Om Sri Sai Akaaradi Khakaaraamtha Sthaayinee Namaha
38. Om Sri Sai Anaghayinee Namaha
39. Om Sri Sai Aghaduuraaya Namaha
40. Om Sri Sai Arishadvarga Vidraavinhee Namaha
41. Om Sri Sai Aapadoddharanhaaya Namaha
42. Om Sri Sai Amraaya Namaha
43. Om Sri Sai Amara Sevithaaya Namaha
44. Om Sri Sai Amrendraaya Namaha
45. Om Sri Sai Arthinaam Sarvaabhishta Phalapradaaya Namaha
46. Om Sri Sai Aagama Sannuthaaya Namaha
47. Om Sri Sai Aagama Sandiipthaaya Namaha
48. Om Sri Sai Achyuthyaaya Namaha
49. Om Sri Sai Aprameeyaaya Namaha
50. Om Sri Sai Akshayaaya Namaha
51. Om Sri Sai Akshara Mukthaaya Namaha
52. Om Sri Sai Akshara Roopaaya Namaha
53. Om Sri Sai Ananthaaya Namaha
54. Om Sri Sai Ananthaguna Sampannaaya Namaha
55. Om Sri Sai Aagamathiitha Sadbhaavaaya Namaha
56. Om Sri Sai Aghnayee Namaha
57. Om Sri Sai Apuroopaaya Namaha
58. Om Sri Sai Amarotthamaaya Namaha
59. Om Sri Sai Avyaktha Samaasrayaaya Namaha
60. Om Sri Sai Anhiamtharaamtharaaya Namaha
61. Om Sri Sai Aneka Roopaaya Namaha
62. Om Sri Sai Aananda Poorithaaya Namaha
63. Om Sri Sai Anantha Vikramaaya Namaha
64. Om Sri Sai Aathmavidhe Namaha
65. Om Sri Sai Aarogya Sukhadaaya Namaha
66. Om Sri Sai Abedyaaya Namaha
67. Om Sri Sai Anaamayaaya Namaha
68. Om Sri Sai Aathmavasine Namaha
69. Om Sri Sai Asammuudhaaya Namaha
70. Om Sri Sai Anekaathmane Namaha
71. Om Sri Sai Anthah Poornhaaya Namaha
72. Om Sri Sai Aathma Roopaaya Namaha
73. Om Sri Sai Anamthaathmane Namaha
74. Om Sri Sai Antharjyothishe Namaha
75. Om Sri Sai Antharyaamine Namaha
76. Om Sri Sai Anthar Bhogine Namaha
77. Om Sri Sai Anthar Nishtaaya Namaha
78. Om Sri Sai Anthar Thyaagine Namaha
79. Om Sri Sai Abhangaaya Namaha
80. Om Sri Sai Akulaaya Namaha
81. Om Sri Sai Asamdeehine Namaha
82. Om Sri Sai Agurave Namaha
83. Om Sri Sai Avikshipthaaya Namaha
84. Om Sri Sai Anamaapaaya Soonyaaya Namaha
85. Om Sri Sai Aajaraaya Namaha
86. Om Sri Sai Agaadabuddhaye Namaha
87. Om Sri Sai Abaddha Karmapoornhaaya Namaha
88. Om Sri Sai Ajaaya Namaha
89. Om Sri Sai Avyaathmane Namaha
90. Om Sri Sai Anantha Vidyaavardhanaaya Namaha
91. Om Sri Sai Aagamasamsthuthaaya Namaha
92. Om Sri Sai Anandamaya Roopaaya Namaha
93. Om Sri Sai Abhaya Pradaaya Namaha
94. Om Sri Sai Agnaana Dhvamsine Namaha
95. Om Sri Sai Ananda Vardhanaaya Namaha
96. Om Sri Sai Atthikaaranhaaya Namaha
97. Om Sri Sai Aadi Devaaya Namaha
98. Om Sri Sai Asakyarahithaaya Namaha
99. Om Sri Sai Avyaktha Svaroopaaya Namaha
100. Om Sri Sai Aanandobramhneethi Bhodhakaaya Namaha
101. Om Sri Sai Om Kaara Nilayaaya Namaha
102. Om Sri Sai Athi Pavithraaya Namaha
103. Om Sri Sai Athyutthamaaya Namaha
104. Om Sri Sai Akkal Kota Maharajaaya Namaha
105. Om Sri Sai Ahamkaara Vidhvamsakaaya Namaha
106. Om Sri Sai Ahambhaava Vivarjithaaya Namaha
107. Om Sri Sai Aheethuka Karunhaa Simdhave Namaha
108. Om Sri Sai Avichhinna Agnihothraaya Namaha
109. Om Sri Sai Alla Naama Sadaavakthree Namaha
110. Om Sri Sai Aprapamchaaya Namaha
111. Om Sri Sai Apavarga Mayaaya Namaha
112. Om Sri Sai Apaa Vruthakrupaasaagaraaya Namaha
113. Om Sri Sai Aajanma Stthithi Naasaaya Namaha
114. Om Sri Sai Aadhyamtha Rahithaaya Namaha
115. Om Sri Sai Aathmyka Sarvabhuuthaathmanee Namaha
116. Om Sri Sai Akshaya Sukhapradaaya Namaha
117. Om Sri Sai Aathmyna Paramaathma Druse Namaha
118. Om Sri Sai Aatmaanu Bhavasamthustaaya Namaha
119. Om Sri Sai Ashtaisvaryayutha Thyagine Namaha
120. Om Sri Sai Ashta Siddhi Paraajhnumkhaaya Namaha
121. Om Sri Sai Avaali Yaayithi Visruthaaya Namaha
122. Om Sri Sai Avaakpaanhi Paadorave Namaha
123. Om Sri Sai Apaakrutha Purushe Namaha
124. Om Sri Sai Abdulla Parirakshakaaya Namaha
125. Om Sri Sai Aneka Janma Vruthaamtha Samvide Namaha
126. Om Sri Sai Abhedaanandaa Samdaathree Namaha
127. Om Sri Sai Aathmanithya Visaaradaaya Namaha
128. Om Sri Sai Ichhamaathra Sariira Dhaarinhe Namaha
129. Om Sri Sai Eesvaraaya Namaha
130. Om Sri Sai Indriyaa Rathidharpaghnaaya Namaha
131. Om Sri Sai Ichha Mohani Varthakaaya Namaha
132. Om Sri Sai Ichhadiina Jagathsarvaaya Namaha
133. Om Sri Sai Ishta Dyva Svaroopa Dhruthe Namaha
134. Om Sri Sai Indiraaya Namaha
135. Om Sri Sai Indira Ramanhaaya Namaha
136. Om Sri Sai Eeha Rahithaaya Namaha
137. Om Sri Sai Eershyaa Varjithaaya Namaha
138. Om Sri Sai Eepsitha Phala Pradhaaya Namaha
139. Om Sri Sai Utthamaaya Namaha
140. Om Sri Sai Upendraaya Namaha
141. Om Sri Sai Umaanaathaaya Namaha
142. Om Sri Sai Unmatthaaya Namaha
143. Om Sri Sai Unmattha Veshadhruthe Namaha
144. Om Sri Sai Udharaama Thyudhaaragaaya Namaha
145. Om Sri Sai Utthamotthaara Karmakruthe Namaha
146. Om Sri Sai Uurgitha Bhakthipradhaathre Namaha
147. Om Sri Sai Upadravanivaranhaaya Namaha
148. Om Sri Sai Upaasanii Sathpurusha Sthithi Pradaaya Namaha
149. Om Sri Sai Upaasanii Sadguruve Namaha
150. Om Sri Sai Upaasanii Sannuthaaya Namaha
151. Om Sri Sai Upaasanii Paradyvathaaya Namaha
152. Om Sri Sai Upaasanii Maarga Dharmine Namaha
153. Om Sri Sai Uurjitha Medhine Manooharaaya Bujave Namaha
154. Om Sri Sai Rinabhaadhitha Bhaktha Samrakshakaaya Namaha
155. Om Sri Sai Rithambhara Pragnaaya Namaha
156. Om Sri Sai Yekaaksharaaya Namaha
157. Om Sri Sai Yekaakine Namaha
158. Om Sri Sai Yeekaaki Paragnaanine Namaha
159. Om Sri Sai Yekesvaraaya Namaha
160. Om Sri Sai Yekesvara Prajaa Prabhoodhakaaya Namaha
161. Om Sri Sai Yekaantha Sthaayine Namaha
162. Om Sri Sai Ihikaananda Pradaaya Namaha
163. Om Sri Sai Ihikaamushmika Sukhaprasaadaaya Namaha
164. Om Sri Sai Ikyanamdaaya Namaha
165. Om Sri Sai Ikyakruthe Namaha
166. Om Sri Sai Ikya Vidhaana Prathipaadhakaaya Namaha
167. Om Sri Sai Ikya Bhuthaathmane Namaha
168. Om Sri Sai Isvarya Pradaaya Namaha
169. Om Sri Sai Hriim Kliim Saampradaaya Namaha
170. Om Sri Sai Omkaara Svaroopaaya Namaha
171. Om Sri Sai Omkaara Nilayaaya Namaha
172. Om Sri Sai Oojasvine Namaha
173. Om Sri Sai Ooshadhiidhaana Prabhaavena Bhakthaanam Parichitha Kruthe Namaha
174. Om Sri Sai Ooshadhiikrutha Pavithra Bhasmaaya Namaha
175. Om Sri Sai Kalyaana Guna Sampannaaya Namaha
176. Om Sri Sai Kamaniiya Padasarojaaya Namaha
177. Om Sri Sai Kali Kalmasha Haraaya Namaha
178. Om Sri Sai Kalove Bhakthaanaam Rakshakaaya Namaha
179. Om Sri Sai Saakshaathkaaraa Priyaaya Namaha
180. Om Sri Sai Kalyaanaamtha Naamgne Namaha
181. Om Sri Sai Kaalaaya Namaha
182. Om Sri Sai Kaala Kaalaaya Namaha
183. Om Sri Sai Kaladharpa Damanaaya Namaha
184. Om Sri Sai Kaapardhee Vara Pradaaya Namaha
185. Om Sri Sai Kaakaadhiikshith Samaasrithaaya Namaha
186. Om Sri Sai Kaamiithaardhha Phala Dhaayine Namaha
187. Om Sri Sai Kaarana Kaaranaaya Namaha
188. Om Sri Sai Kaameesaaya Namaha
189. Om Sri Sai Kaama Varjithaaya Namaha
190. Om Sri Sai Kamadharpa Dhamanaaya Namaha
191. Om Sri Sai Kaama Roopine Namaha
192. Om Sri Sai Kaamaadhi Sathrunaasanaaya Namaha
193. Om Sri Sai Kamalaalayaaya Namaha
194. Om Sri Sai Kamaleesaaya Namaha
195. Om Sri Sai Kaasiiraama Parirakshakaaya Namaha
196. Om Sri Sai Karma Kruthe Namaha
197. Om Sri Sai Karma Dhruthe Namaha
198. Om Sri Sai Karma Svaroopaaya Namaha
199. Om Sri Sai Karma Dhaarine Namaha
200. Om Sri Sai Karma Dhaaraaya Namaha
201. Om Sri Sai Karma Kleesa Vivarjithaaya Namaha
202. Om Sri Sai Karma Nirmukthaaya Namaha
203. Om Sri Sai Karma Bandha Vinaasakaaya Namaha
204. Om Sri Sai Kamaniiya Padaabjaaya Namaha
205. Om Sri Sai Khufnii Dharinhe Namaha
206. Om Sri Sai Kalmasha Rahithaaya Namaha
207. Om Sri Sai Kesavaaya Namaha
208. Om Sri Sai Karunaa Sindhave Namaha
209. Om Sri Sai Kaamitha Varadhaaya Namaha
210. Om Sri Sai Kaamaadhi Sarva Agnaana Dhvamsine Namaha
211. Om Sri Sai Kaameeavrii Svaroopaaya Namaha
212. Om Sri Sai Kamaniiyagunha Viseeshaaya Namaha
213. Om Sri Sai Kalpitha Bahuroopa Dhaarinhe Namaha
214. Om Sri Sai Kanchana Looshta Samachavaaya Namaha
215. Om Sri Sai Kulakarnhii Samrakshakaaya Namaha
216. Om Sri Sai Kundalii Svaroopaaya Namaha
217. Om Sri Sai Kundalii Sthithaaya Namaha
218. Om Sri Sai Kumkuma Poojithaaya Namaha
219. Om Sri Sai Kumkuma Shobhithaaya Namaha
220. Om Sri Sai Kaasii Snaana Kruthe Namaha
221. Om Sri Sai Kyvalya Padhadhayine Namaha
222. Om Sri Sai Karivaradhaya Namaha
223. Om Sri Sai Kaarunhya Svaroopaaya Namaha
224. Om Sri Sai Kasta Haraaya Namaha
225. Om Sri Sai Krushnaaya Namaha
226. Om Sri Sai Krupaa Puurnaaya Namaha
227. Om Sri Sai Kushti Roga Nivaaranhaaya Namaha
228. Om Sri Sai Kiirthivyaapa Dhigamthaaya Namaha
229. Om Sri Sai Krdhajithee Namaha
230. Om Sri Sai Kavi Dhaasuganhu Paalithaaya Namaha
231. Om Sri Sai Kaamitha Varadhaaya Namaha
232. Om Sri Sai Kaartha Viirya Varapradhaaya Namaha
233. Om Sri Sai Kavacha Pradhaaya Namaha
234. Om Sri Sai Kamalaasana Poojithaaya Namaha
235. Om Sri Sai Kevalaaya Namaha
236. Om Sri Sai Kaameghne Namaha
237. Om Sri Sai Kyvalyadhaamne Namaha
238. Om Sri Sai Krishnaabayi Samuddhranhaaya Namaha
239. Om Sri Sai Krishnaabayi Paripaalakaaya Namaha
240. Om Sri Sai Krishnaabayi Seevaaparithrupthaaya Namaha
241. Om Sri Sai Krishnaabayi Varapradaaya Namaha
242. Om Sri Sai Koopavyaaja Shubhapradaaya Namaha
243. Om Sri Sai Kleshanaasanaaya Namaha
244. Om Sri Sai Kliimkarthya Namaha
245. Om Sri Sai Ganesaaya Namaha
246. Om Sri Sai Gananaadhaaya Namaha
247. Om Sri Sai Gurave Namaha
248. Om Sri Sai Gurudatta Svaroopaaya Namaha
249. Om Sri Sai Gunaathiithagunhaathmane Namaha
250. Om Sri Sai Govindaaya Namaha
251. Om Sri Sai Gopaalakaaya Namaha
252. Om Sri Sai Guhyaaya Namaha
253. Om Sri Sai Gupthaye Namaha
254. Om Sri Sai Gambhiiraaya Namaha
255. Om Sri Sai Gahanaaya Namaha
256. Om Sri Sai Gopathaye Namaha
257. Om Sri Sai Kavaye Namaha
258. Om Sri Sai Gosaakshinhe Namaha
259. Om Sri Sai Goobhaavaaya Namaha
260. Om Sri Sai Gananaakruthe Namaha
261. Om Sri Sai Gunesaaya Namaha
262. Om Sri Sai Gunaathmane Namaha
263. Om Sri Sai Gunabandhave Namaha
264. Om Sri Sai Guna Garbhaaya Namaha
265. Om Sri Sai Guna Bhaavanaaya Namaha
266. Om Sri Sai Guna Yukthaaya Namaha
267. Om Sri Sai Guhyeesaaya Namaha
268. Om Sri Sai Guna Gambhiiraaya Namaha
269. Om Sri Sai Guna Samgavihiinaaya Namaha
270. Om Sri Sai Guna Dhosha Nivaaranhaaya Namaha
271. Om Sri Sai Gagana Sovkshya Visthaaraaya Namaha
272. Om Sri Sai Gathavidhee Namaha
273. Om Sri Sai Giithaachaaryaaya Namaha
274. Om Sri Sai Giithaasaaraaya Namaha
275. Om Sri Sai Giithaasvaroopaaya Namaha
276. Om Sri Sai Gambhiira Madhura Svanaaya Namaha
277. Om Sri Sai Gaanakruthya Vinoodhaaya Namaha
278. Om Sri Sai Gangaapuura Nivaasine Namaha
279. Om Sri Sai Gaalaapanhkarii Varapradaaya Namaha
280. Om Sri Sai Sarvamaathsarya Haraaya Namaha
281. Om Sri Sai Gruhahiina Mahaaraajaaya Namaha
282. Om Sri Sai Godaavari Thataagathaye Namaha
283. Om Sri Sai Gnaana Svaroopaaya Namaha
284. Om Sri Sai Gnaana Pradaaya Namaha
285. Om Sri Sai Gnaana Pradiipaaya Namaha
286. Om Sri Sai Gnaanaananda Pradaayine Namaha
287. Om Sri Sai Gnaanananda Svaroopaaya Namaha
288. Om Sri Sai Gnaanavaadha Pravakthaaya Namaha
289. Om Sri Sai Gnaanananda Mayaaya Namaha
290. Om Sri Sai Gnaanasakthi Samaroodhhaaya Namaha
291. Om Sri Sai Gnaanayoga Vyavasthithaaya Namaha
292. Om Sri Sai Gnaanavyraagya Samdhaathre Namaha
293. Om Sri Sai Gnaanaaya Namaha
294. Om Sri Sai Gneeyaaya Namaha
295. Om Sri Sai Gnaanagamyaaya Namaha
296. Om Sri Sai Jaatha Sarva Rahasyaaya Namaha
297. Om Sri Sai Jaatha Bramha Paraathparaaya Namaha
298. Om Sri Sai Gnaana Bhakthi Pradaaya Namaha
299. Om Sri Sai Jagathpithre Namaha
300. Om Sri Sai Jaganmaathre Namaha
301. Om Sri Sai Jagaddhithaaya Namaha
302. Om Sri Sai Jagathprashte Namaha
303. Om Sri Sai Jagadhvyaapine Namaha
304. Om Sri Sai Jagathpaakshinhe Namaha
305. Om Sri Sai Jagadhguruve Namaha
306. Om Sri Sai Jagadhrakshakaaya Namaha
307. Om Sri Sai Jagannaadhaaya Namaha
308. Om Sri Sai Jaganmangala Karthreey Namaha
309. Om Sri Sai Jagnmaayeethi Bhodhakaaya Namaha
310. Om Sri Sai Jagadantharyaamine Namaha
311. Om Sri Sai Jadonmattha Pisachoopyamthakaaya Namaha
312. Om Sri Sai Sachhith Sukhasthithaaya Namaha
313. Om Sri Sai Janma Janmaamthara Anusaranhaaya Namaha
314. Om Sri Sai Janma Bandha Vinirmukthaaya Namaha
315. Om Sri Sai Jiivanmayaaya Namaha
316. Om Sri Sai Janmaanthara Paapa Samchayaan Vidraa Vinhy Namaha
317. Om Sri Sai Janma Mruthyu Jaraaroogabhaya Vidhaara Kaaya Namaha
318. Om Sri Sai Jaathi Matha Bhedha Vidaara Kaaya Namaha
319. Om Sri Sai Jitha Dhvytha Padhamoohaaya Namaha
320. Om Sri Sai Jitha Khrodhaaya Namaha
321. Om Sri Sai Jithendhriyaa Namaha
322. Om Sri Sai Jithaathmane Namaha
323. Om Sri Sai Jithakamdarpaaya Namaha
324. Om Sri Sai Janma Vruthhaantha Vihiinaaya Namaha
325. Om Sri Sai Jiirnayava Naalaya Sthithaaya Namaha
326. Om Sri Sai Jiivathmane Namaha
327. Om Sri Sai Jiirnayavanaalaye Nithyaagni Hoothra Prajvalithaaya Namaha
328. Om Sri Sai Jiirnayavanaalaya Mapi Namaha
329. Om Sri Sai Dvarakaa Maayithi Bhodhakaaya Namaha
330. Om Sri Sai Jiirnayavanaalaye Brindaavana Samvardhithaaya Namaha
331. Om Sri Sai Jiirnayavanaalaye Chamathkaara Kruthe Namaha
332. Om Sri Sai Jiirnayavanaalaye Sarvasammatha Sathyaprabhodha Kaaya Namaha
333. Om Sri Sai Jiirnayavanaalaye Mahaaraajaadhiraajaaya Namaha
334. Om Sri Sai Jiirnayavanaalaye Mahaavishnhu Svaroopaaya Namaha
335. Om Sri Sai Jiirnayavanaalaye Thathvagnaana Pradhathree Namaha
336. Om Sri Sai Jiirnayavanaalaye Jithamatha Vivakshathaaya Namaha
337. Om Sri Sai Jiirnayavanaalaye Jiyyaru Roopa Pradarshakaaya Namaha
338. Om Sri Sai Jalahiinasthale Naanaa Samrakshanhaartham Jala Savakrathee Namaha
339. Om Sri Sai Japyanaamne Namaha
340. Om Sri Sai Jagadhuddhranaartham Kalove Sambhavaaya Namaha
341. Om Sri Sai Jaagrath Svapna Sushu Pthiinaam Namaha
342. Om Sri Sai Svabhakthaanam Saakhaathkaara Pradhaathree Namaha
343. Om Sri Sai Jiivaadhaaraaya Namaha
344. Om Sri Sai Jyothih Svaroopaaya Namajha
345. Om Sri Sai Jyothih Hiinadyuthi Pradaathree Namaha
346. Om Sri Sai Jyothimayee Namaha
347. Om Sri Sai Jiivanmukthaaya Namaha
348. Om Sri Sai Jyothsnaa Svaroopaaya Namaha
349. Om Sri Sai Jaleena Jyothi Prajvalaaya Namaha
350. Om Sri Sai Janma Janmaarjitha Paapasamchiyaan Sankalpamaathrenha Samhaarakaaya Namaha
351. Om Sri Sai Japamaathreenha Prasannaaya Namaha
352. Om Sri Sai Chinmudraaya Namaha
353. Om Sri Sai Chidroopaaya Namaha
354. Om Sri Sai Charaachara Vyaapthaaya Namaha
355. Om Sri Sai Chithraathi Chithra Charithraaya Namaha
356. Om Sri Sai Chinthaa Vimukthaaya Namaha

357. Om Sri Sai Chidhagni Kundalaaya Namaha
358. Om Sri Sai Bhinna Samshayaaya Namaha
359. Om Sri Sai Chaandbhayii Patel Samrakhakaaya Namaha
360. Om Sri Sai Chamathkaara Kruthee Namaha
361. Om Sri Sai Chythanya Svaroopaaya Namaha
362. Om Sri Sai Chandannarchithaaya Namaha
363. Om Sri Sai Chichhakthi Svaroopaaya Namaha
364. Om Sri Sai Chadurangabala Isvarya Pradaaya Namaha
365. Om Sri Sai Chetanaa Roopaaya Namaha
366. Om Sri Sai Chitkalhaaya Namaha
367. Om Sri Sai Chandhassaaraaya Namaha
368. Om Sri Sai Chandraanujaaya Namaha
369. Om Sri Sai Chandoorkar Paripaalakaaya Namaha
370. Om Sri Sai Chidaanandaaya Namaha
371. Om Sri Sai Chinmaya Roopaaya Namaha
372. Om Sri Sai Chidvilaasaaya Namaha
373. Om Sri Sai Chidasrayaaya Namaha
374. Om Sri Sai Chakrine Namaha
375. Om Sri Sai Chathurakshara Biijaathmane Namaha
376. Om Sri Sai Chandra Suuryaagnhi Loochanaaya Namaha
377. Om Sri Sai Chathuraanana Sampuujithaaya Namaha
378. Om Sri Sai Chathuraanana Samsevithaaya Namaha
379. Om Sri Sai Chandramamdala Madhyastaaya Namaha
380. Om Sri Sai Chandrakoti Susiithalaaya Namaha
381. Om Sri Sai Chandrabhaagaanaamanadhithiiravaasine Namaha
382. Om Sri Sai Chandramovlhine Namaha
383. Om Sri Sai Jahmaviithooya Samshobhitha Padhayugaaya Namaha
384. Om Sri Sai Nararoopadharaaya Namaha
385. Om Sri Sai Srimannaarayanhaaya Namaha
386. Om Sri Sai Naanaachandhoorkara Samaaraadhyaaya Namaha
387. Om Sri Sai Naanaadheesaabhidhaakaaraaya Namaha
388. Om Sri Sai Naanaavidha Samarchithaaya Namaha
389. Om Sri Sai Naraayana Mahaaraaja Samslaaghitha Padhaambujaaya Namaha
390. Om Sri Sai Nathajana Paalakaaya Namaha
391. Om Sri Sai Nashtadhrushtipradhathree Namaha
392. Om Sri Sai Naanaaroopa Dhraaya Namaha
393. Om Sri Sai Naamavarjithaaya Namaha
394. Om Sri Sai Nigamaagamanha Charaaya Namaha
395. Om Sri Sai Nigamaagama Sannuthaaya Namaha
396. Om Sri Sai Nigamaagama Samdhiipthaaya Namaha
397. Om Sri Sai Nithyamangalha Dhaamne Namaha
398. Om Sri Sai Nithyaagni Hothra Varthithaaya Namaha
399. Om Sri Sai Nithyaagni Hothra Vardhanaaya Namaha
400. Om Sri Sai Nirathaannadhaana Dharmishtaaya Namaha
401. Om Sri Sai Nithyakarma Nimekry Namaha
402. Om Sri Sai Nithyaanadhaaya Namaha
403. Om Sri Sai Nithya Sathya Sthithaaya Namaha
404. Om Sri Sai Nithya Sathya Nirathaaya Namaha
405. Om Sri Sai Nithyathrupthaaya Namaha
406. Om Sri Sai Nimbapaadhamuula Sthaayinee Namaha
407. Om Sri Sai Niranjanaaya Namaha
408. Om Sri Sai Niyama Badhaaya Namaha
409. Om Sri Sai Nirvi Kalpa Samaadhi Sthaayinee Namaha
410. Om Sri Sai Nimithhamaathra Sariira Dhaarine Namaha
411. Om Sri Sai Nirghunhaaya Namaha
412. Om Sri Sai Nirdhvandhaaya Namaha
413. Om Sri Sai Nirvikaaraaya Namaha
414. Om Sri Sai Nischalaaya Namaha
415. Om Sri Sai Niraakaaraaya Namaha
416. Om Sri Sai Niraalambaaya Namaha
417. Om Sri Sai Nirahamkaaraaya Namaha
418. Om Sri Sai Nirmalaaya Namaha
419. Om Sri Sai Niraayudhaaya Namaha
420. Om Sri Sai Nithya Mukthaaya Namaha
421. Om Sri Sai Nithya Shuddhaaya Namaha
422. Om Sri Sai Nuulkar Parirakshakaaya Namaha
423. Om Sri Sai Naanaajyothishe Namaha
424. Om Sri Sai Nirvaasanaaya Namaha
425. Om Sri Sai Niriihaya Namaha
426. Om Sri Sai Nirupaadhikaaya Namaha
427. Om Sri Sai Niraakamkshinhe Namaha
428. Om Sri Sai Niirajaakshaaya Namaha
429. Om Sri Sai Nikhila Looka Charanhaaya Namaha
430. Om Sri Sai Nithyaanithyavasthuvi Veechanaaya Namaha
431. Om Sri Sai Naanaabhaava Varjithaaya Namaha
432. Om Sri Sai Niraarambhaaya Namaha
433. Om Sri Sai Niramtharaaya Namaha
434. Om Sri Sai Nithyaaya Namaha
435. Om Sri Sai Niithimathaamvaraaya Namaha
436. Om Sri Sai Nischalaaya Namaha
437. Om Sri Sai Nischalathathva Bodhakaaya Namaha
438. Om Sri Sai Naabhaavine Namaha
439. Om Sri Sai Naabrahmhanhe Namaha
440. Om Sri Sai Nighuudaaya Namaha
441. Om Sri Sai Nishthaa Bhodhakaaya Namaha
442. Om Sri Sai Niramthara Bhakthapaalithaaya Namaha
443. Om Sri Sai Parithapaavanaaya Namaha
444. Om Sri Sai Pamdariinaadhaaya Namaha
445. Om Sri Sai Pradyumnaaya Namaha
446. Om Sri Sai Paraathparaaya Namaha
447. Om Sri Sai Paramaathmane Namaha
448. Om Sri Sai Paramdhaamaaya Namaha
449. Om Sri Sai Padhavi Spashtagamgaambhase Namaha
450. Om Sri Sai Param Jyothishe Namaha
451. Om Sri Sai Parameeshtive Namaha
452. Om Sri Sai Pareesaaya Namaha
453. Om Sri Sai Parameesvaraaya Namaha
454. Om Sri Sai Parama Karunhaalavaalaaya Namaha
455. Om Sri Sai Parama Sadhguruve Namaha
456. Om Sri Sai Paapathaa Povghavaarinhye Namaha
457. Om Sri Sai Paaramavyaaja Paamdithye Namaha
458. Om Sri Sai Pundarii Kaakshaaya Namaha
459. Om Sri Sai Punarjiivitha Preethaaya Namaha
460. Om Sri Sai Punhyashravana Kiirthanaaya Namaha
461. Om Sri Sai Puraana Purushaaya Namaha
462. Om Sri Sai Purushootthamaaya Namaha
463. Om Sri Sai Puurnaaya Namaha
464. Om Sri Sai Panduramga Prabhunaamgnee Namaha
465. Om Sri Sai Poornayraaghya Shobhithaaya Namaha
466. Om Sri Sai Poornathva Siddhidaaya Namaha
467. Om Sri Sai Parithaapa Nivaaranhaaya Namaha
468. Om Sri Sai Purandharaadhi Bhakthanaamparirakshakaaya Namaha
469. Om Sri Sai Poornanamda Svaroopaaya Namaha
470. Om Sri Sai Poorna Krupaanidhayee Namaha
471. Om Sri Sai Prasannarthiharaaya Namaha
472. Om Sri Sai Pranhatha Paalanoodhyukthaaya Namaha
473. Om Sri Sai Pranathaarthi Haraaya Namaha
474. Om Sri Sai Prathyaksha Dhevathaamuurthayee Namaha
475. Om Sri Sai Parashakthi Svaroopaaya Namaha
476. Om Sri Sai Pramaanhaathiitha Chinmuurthayee Namaha
477. Om Sri Sai Prasannavadhanaaya Namaha
478. Om Sri Sai Prasamthaathmanee Namaha
479. Om Sri Sai Prashasthavaachee Namaha
480. Om Sri Sai Premadhaaya Namaha
481. Om Sri Sai Premasvaroopaaya Namaha
482. Om Sri Sai Premamaarghyka Saadhakaaya Namaha
483. Om Sri Sai Prasanna Paarijaathaaya Namaha
484. Om Sri Sai Paramaananda Nishyamdaaya Namaha
485. Om Sri Sai Parathatva Pradhiipaaya Namaha
486. Om Sri Sai Paraardhy Kamtha Sambhuuthaye Namaha
487. Om Sri Sai Pipiilakaa Svaroopenaa Anna Bhukthaaya Namaha
488. Om Sri Sai Prathyaksha Paradhyvathaaya Namaha
489. Om Sri Sai Paavanaaya Namaha
490. Om Sri Sai Prathiithaaya Namaha
491. Om Sri Sai Prabhave Namaha
492. Om Sri Sai Purushaaya Namaha
493. Om Sri Sai Praghnaaya Namaha
494. Om Sri Sai Paraghnaaya Namaha
495. Om Sri Sai Paramaardha Drushee Namaha
496. Om Sri Sai Paraapara Vinurmukthaaya Namaha
497. Om Sri Sai Prathyaahara Niyoojakaaya Namaha
498. Om Sri Sai Pranavaaya Namaha
499. Om Sri Sai Pranavaakaaraaya Namaha
500. Om Sri Sai Pranavaathiithaaya Namaha
501. Om Sri Sai Pramukhaaya Namaha
502. Om Sri Sai Parasmyvapushee Namaha
503. Om Sri Sai Param Jyothishe Namaha
504. Om Sri Sai Parathanthraaya Namaha
505. Om Sri Sai Pavithraaya Namaha
506. Om Sri Sai Pandari Naadhaaya Namaha
507. Om Sri Sai Paanduranga Vitahladhamne Namaha
508. Om Sri Sai Paramdhruvaaya Namaha
509. Om Sri Sai Puram Janaaya Namaha
510. Om Sri Sai Puraathanaaya Namaha
511. Om Sri Sai Prakaashaaya Namaha
512. Om Sri Sai Prakatodhbhavaaya Namaha
513. Om Sri Sai Pramaadha Vigathaaya Namaha
514. Om Sri Sai Paramokshaaya Namaha
515. Om Sri Sai Parokshaaya Namaha
516. Om Sri Sai Paaraayanha Paraayanhaaya Namaha
517. Om Sri Sai Naamapaaraayanha Priithayee Namaha
518. Om Sri Sai Pradhivii Pathayee Namaha
519. Om Sri Sai Praanhaaya Namaha
520. Om Sri Sai Praanadhaaya Namaha
521. Om Sri Sai Pranaadhaaraaya Namaha
522. Om Sri Sai Prranayaama Paraayanhaaya Namaha
523. Om Sri Sai Praaneeshaaya Namaha
524. Om Sri Sai Praanapanchaka Nirmukthaaya Namaha
525. Om Sri Sai Pravaraaya Namaha
526. Om Sri Sai Paramodhaaraaya Namaha
527. Om Sri Sai Pravithramghrayee Namaha
528. Om Sri Sai Punyashlokaaya Namaha
529. Om Sri Sai Prakruthyaakaaraaya Namaha
530. Om Sri Sai Paraakiirthaye Namaha
531. Om Sri Sai Paraavruthaye Namaha
532. Om Sri Sai Paraavidyaaparaakshaamthaaya Namaha
533. Om Sri Sai Prakashaathmane Namaha
534. Om Sri Sai Praakruthaaya Namaha
535. Om Sri Sai Pithaamahaya Namaha
536. Om Sri Sai Prakrithi Purushaaya Namaha
537. Om Sri Sai Prabhamjana Svaroopaaya Namaha
538. Om Sri Sai Paalitha Bhakthasamdhoohaaya Namaha
539. Om Sri Sai Pathitha Paavanaaya Namaha
540. Om Sri Sai Pathitha Bhaktha Samuddaranhaaya Namaha
541. Om Sri Sai Paraapara Rahasyavidhee Namaha
542. Om Sri Sai Pavithra Padhabjaaya Namaha
543. Om Sri Sai Prathyaksha Pramaanhaaya Namaha
544. Om Sri Sai Pariveeshtitha Suraganhaaya Namaha
545. Om Sri Sai Puujyaaya Namaha
546. Om Sri Sai Puujitha Padha Saroojaaya Namaha
547. Om Sri Sai Prayodhitha Bhakthajana Samdhoohaya Namaha
548. Om Sri Sai Paavana Dvaarakaamaayii Prasiddhaaya Namaha
549. Om Sri Sai Prasanna Paarijaathaaya Namaha
550. Om Sri Sai Bhagavathe Namaha
551. Om Sri Sai Bhaavine Namaha
552. Om Sri Sai Bhaavaathmane Namaha
553. Om Sri Sai Bhaavakaaranhaaya Namaha
554. Om Sri Sai Bhavasanthaapa Naashakaaya Namaha
555. Om Sri Sai Bhavaaya Namaha
556. Om Sri Sai Bhanusnathaaya Namaha
557. Om Sri Sai Bhuuthaathmane Namaha
558. Om Sri Sai Bhuuthasaakshinhe Namaha
559. Om Sri Sai Bhuuthakaarinhe Namaha
560. Om Sri Sai Bhuuthabrathe Namaha
561. Om Sri Sai Bhuuthanaam Paramagathaye Namaha
562. Om Sri Sai Bhuutha Samga Vihiinaathmane Namaha
563. Om Sri Sai Bhuutha Samkaraaya Namaha
564. Om Sri Sai Bhuuthanaadhaaya Namaha
565. Om Sri Sai Bhuutha Samthaapa Naashakaaya Namaha
566. Om Sri Sai Bhogaaya Namaha
567. Om Sri Sai Bhogyaaya Namaha
568. Om Sri Sai Bhoga Saadhana Thaaranhaaya Namaha
569. Om Sri Sai Bhogine Namaha
570. Om Sri Sai Bhogaartha Sampannaaya Namaha
571. Om Sri Sai Bhogajnaana Prakaashakaaya Namaha
572. Om Sri Sai Bhodhine Namaha
573. Om Sri Sai Bhodhasa Mashrayaaya Namaha
574. Om Sri Sai Bhodhaathmane Namaha
575. Om Sri Sai Bhedha, Dvamdha Vidhvamsanaaya Namaha
576. Om Sri Sai Bhavarooga Bhayaapahaaya Namaha
577. Om Sri Sai Bramha Vidhe Namaha
578. Om Sri Sai Bramha Bhaavanaaya Namaha
579. Om Sri Sai Bramha Prakaashaathmane Namaha
580. Om Sri Sai Bramha Vidhyaa Prakaashakaaya Namaha
581. Om Sri Sai Bheedhathraya Rahithaaya Namaha
582. Om Sri Sai Bamdhanirmukthaaya Namaha
583. Om Sri Sai Baahyamthara Vimukthaaya Namaha
584. Om Sri Sai Baahyamthara Vivarjithaaya Namaha
585. Om Sri Sai Bramha Nethre Namaha
586. Om Sri Sai Bramha Vitthamaaya Namaha
587. Om Sri Sai Bikshave Namaha
588. Om Sri Sai Bikshaakaraaya Namaha
589. Om Sri Sai Bhykshaahaarinhe Namaha
590. Om Sri Sai Bhaktha Aarthibhamjanaaya Namaha
591. Om Sri Sai Bhaktha Bhaara Bhrathe Namaha
592. Om Sri Sai Bhakthaabhayaa Pradaaya Namaha
1593. Om Sri Sai Bhakthahradham Tharyaamine Namaha
594. Om Sri Sai Bhakthasulabhaaya Namaha
595. Om Sri Sai Balavamtha Khojaakar Samaashrithaaya Namaha
596. Om Sri Sai Bhakthabhayapahaaya Namaha
597. Om Sri Sai Bhavaabdhi Pootha Tharanhaaya Namaha
598. Om Sri Sai Bhavaaya Namaha
599. Om Sri Sai Baabaanaamadrathee Namaha
600. Om Sri Sai Phakiir Veshadhaaranhaaya Namaha
601. Om Sri Sai Bhasmapradhaaneena Sakalarooga Nivaaranhaaya Namaha
602. Om Sri Sai Bhayanaashanaaya Namaha
603. Om Sri Sai Bhaktha Paraadhiinaaya Namaha
604. Om Sri Sai Bhaktha Roopaaya Namaha
605. Om Sri Sai Bhasmapuuritha Mashiidhu Sthayine Namaha
606. Om Sri Sai Bhaagyapradaaya Namaha
607. Om Sri Sai Bhaashyakrathe Namaha
608. Om Sri Sai Bhaagavatha Pradhaanaaya Namaha
609. Om Sri Sai Bhaagavathootthamaaya Namaha
610. Om Sri Sai Bhilladhoopenanaanaa Paripaalithaaya Namaha
611. Om Sri Sai Bhootha Samsevithaaya Namaha
612. Om Sri Sai Bhukthi Mukthi Pradhaaya Namaha
613. Om Sri Sai Brahadhvamdha Vimukthayee Namaha
614. Om Sri Sai Brahadhbaamdhavaaya Namaha
615. Om Sri Sai Rhudhajanavanaaya Namaha
616. Om Sri Sai Rhudha Jana Sannuthaaya Namaha
617. Om Sri Sai Buddhisiddhidhaaya Namaha
618. Om Sri Sai Brahmanaandaaya Namaha
619. Om Sri Sai Brahmanamdamsadhrashteeyi Namaha
620. Om Sri Sai Brahmacharya Suvrathaaya Namaha
621. Om Sri Sai Bahuroopa Visvamuurthayee Namaha
622. Om Sri Sai Bhaktha Samuddharanaardham Nararoopa Dharaaya Namaha
623. Om Sri Sai Bhakthaathyamtha Hithyishinhe Namaha
624. Om Sri Sai Bhakthadhaasuganhu Prakiirthithaaya Namaha
625. Om Sri Sai Bhakthaathi Sulabhaaya Namaha
626. Om Sri Sai Bhakthaashritha Dhayaaparaaya Namaha
627. Om Sri Sai Bhakthaavana Prathignhaaya Namaha
628. Om Sri Sai Bhakthaparipaalithaaya Namaha
629. Om Sri Sai Bhakthaavana Dhuramdharaaya Namaha
630. Om Sri Sai Bhishana Bhishanaaya Namaha
631. Om Sri Sai Bhaavaathiithaaya Namaha
632. Om Sri Sai Bhadhramaarga Pradharsakaaya Namaha
633. Om Sri Sai Bhakthabhodhyika Nishtaaya Namaha
634. Om Sri Sai Bhakthaanaam Samsmranhamaathreenha Saaskhaathkaara Pradhaathre Namaha
635. Om Sri Sai Bhakthaanam Sadgathi Pradhaaya Namaha
636. Om Sri Sai Bhakthaabhishta Phalapradhaaya Namaha
637. Om Sri Sai Bhadhram Bhadhra Mithibhravathee Namaha
638. Om Sri Sai Brahmapadhapradhaathre Namaha
639. Om Sri Sai Brahmasvaroopaaya Namaha
640. Om Sri Sai Smruthi Suuthra Prasannaaya Namaha
641. Om Sri Sai Smaranha Maathrasamthusthaaya Namaha
642. Om Sri Sai Susvaroopaaya Namaha
643. Om Sri Sai Suroopa Sundaraaya Namaha
644. Om Sri Sai Suraseevithaaya Namaha
645. Om Sri Sai Sulochanaaya Namaha
646. Om Sri Sai Suhrudhbhaavaaya Namaha
647. Om Sri Sai Sumakhhaaya Namaha
648. Om Sri Sai Siddhesvaraaya Namaha
649. Om Sri Sai Sukavi Puujithaaya Namaha
650. Om Sri Sai Sakala Veda Svaroopaaya Namaha
651. Om Sri Sai Sakala Saadhu Svaroopaaya Namaha
652. Om Sri Sai Sakala Devathaa Svaroopaaya Namaya
653. Om Sri Sai Sarva Sarvam Sahaachakravarthine Namaha
654. Om Sri Sai Sachhithaanandha Svaroopaaya Namaha
655. Om Sri Sai Samasarvamatha Sammathaaya Namaha
656. Om Sri Sai Sanaathanaaya Namaha
657. Om Sri Sai Samkarshnhaaya Namaha
658. Om Sri Sai Sadhavathaaraaya Namaha
659. Om Sri Sai Sanakaadhimuni Vamdhithaaya Namaha
660. Om Sri Sai Sadhasadhviveka Sampradhaaya Namaha
661. Om Sri Sai Sathya Thathva Bhodhakaaya Namaha
662. Om Sri Sai Sathyasvaroopaaya Namaha
663. Om Sri Sai Saamagaana Sannuthaaya Namaha
664. Om Sri Sai Saagara Gambhiiraaya Namaha
665. Om Sri Sai Sakalesaaya Namaha
666. Om Sri Sai Sarvaamtaryaamine Namaha
667. Om Sri Sai Sadhaanandaaya Namaha
668. Om Sri Sai Sarvasaakshine Namaha
669. Om Sri Sai Sakalasaasthra Vidhe Namaha
670. Om Sri Sai Sakalasaasthra Svaroopaaya Namaha
671. Om Sri Sai Sarvasampathkaraaya Namaha
672. Om Sri Sai Sakalaagama Sannuthaaya Namaha
673. Om Sri Sai Sarvaamtharbhahisthithaaya Namaha
674. Om Sri Sai Svasthaayine Namaha
675. Om Sri Sai Sarvavith Sarvathoomukhaaya Namaha
676. Om Sri Sai Sarvamayaaya Namaha
677. Om Sri Sai Sarvaadhishtaana Roopaaya Namaha
678. Om Sri Sai Sakalaloka Nivaasaathmane Namaha
679. Om Sri Sai Sahajaaya Namaha
680. Om Sri Sai Svayambhuve Namaha
681. Om Sri Sai Sakalaasrayaa Namaha
682. Om Sri Sai Sakala Sadguna Sampannaaya Namaha
683. Om Sri Sai Sookshmaaya Namaha
684. Om Sri Sai Svayambhuve Namaha
685. Om Sri Sai Sakalaashrayaaya Namaha
686. Om Sri Sai Sathaamgathaye Namaha
687. Om Sri Sai Sukruthaaya Namaha
688. Om Sri Sai Svayam Sambhavaaya Namaha
689. Om Sri Sai Sugunaaya Namaha
690. Om Sri Sai Svaanubhaava Vihiinaaya Namaha
691. Om Sri Sai Svaanubhaava Prakashakaaya Namaha
692. Om Sri Sai Sanyaasine Namaha
693. Om Sri Sai Saadhyaaya Namaha
694. Om Sri Sai Sadhakeeswaraaya Namaha
695. Om Sri Sai Sarvabhaava Vihiinaaya Namaha
696. Om Sri Sai Sadgurave Namaha
697. Om Sri Sai Sahishnhave Namaha
698. Om Sri Sai Sarvaa Bhiishta Phalapradhaaya Namaha
699. Om Sri Sai Samsaara Dhvaamtha Pathamgaaya Namaha
700. Om Sri Sai Sukhapradhaaya Namaha
701. Om Sri Sai Sarvayoga Svaroopaaya Namaha
702. Om Sri Sai Sarvayoga Viduutthamaaya Namaha
703. Om Sri Sai Sarvayoga Paraayanaaya Namaha
704. Om Sri Sai Sadaashuchayee Namaha
705. Om Sri Sai Sadaashivaaya Namaha
706. Om Sri Sai Samshayaarnhava Shooshanhaaya Namaha
707. Om Sri Sai Svarasvaroopaaya Namaha
708. Om Sri Sai Svaanu Bhaavyasukhaashrayaaya Namaha
709. Om Sri Sai Svaanu Samdhhana Shiilaathmane Namaha
710. Om Sri Sai Svaanu Samdhaana Gocharaaya Namaha
711. Om Sri Sai Svaanu Samdhaana Maathraaya Namaha
712. Om Sri Sai Saarvabhowmaaya Namaha
713. Om Sri Sai Sarvaghnaaya Namaha
714. Om Sri Sai Sarvakaama Palaashrayaaya Namaha
715. Om Sri Sai Sarvakaamaphaloothpatthayee Namaha
716. Om Sri Sai Sarva Kaamaphalapradhaaya Namaha
717. Om Sri Sai Sarvakaamani Varthakaaya Namaha
718. Om Sri Sai Sarvasaakshinhe Namaha
719. Om Sri Sai Samgavarjithaaya Namaha
720. Om Sri Sai Sarvamayaaya Namaha
721. Om Sri Sai Sachhamdhaaya Namaha
722. Om Sri Sai Sakaleepsitha Phalapradhaaya Namaha
723. Om Sri Sai Sarvasampannaaya Namaha
724. Om Sri Sai Sarvasampathpradaaya Namaha
725. Om Sri Sai Sadhuuthhamaaya Namaha
726. Om Sri Sai Sahyaparvathashaayinee Namaha
727. Om Sri Sai Saakaara Niraakaaraaya Namaha
728. Om Sri Sai Sadhaavathaaraaya Namaha
729. Om Sri Sai Saaraasaara Vichaaraaya Namaha
730. Om Sri Sai Saadhupooshakaaya Namaha
731. Om Sri Sai Saadhyhrudhyaanu Gamyaaya Namaha
732. Om Sri Sai Saadhuthooshanhaaya Namaha
733. Om Sri Sai Saadhuuthhamaaya Namaha
734. Om Sri Sai Saadhusevithaaya Namaha
735. Om Sri Sai Sakala Saadhu Svaroopaaya Namaha
736. Om Sri Sai Sarvamangalhakaraaya Namaha
737. Om Sri Sai Sadhaanimba Vruksha Syamuulaadhi Vaasaaya Namaha
738. Om Sri Sai Sadhaasath Svaroopaaya Namaha
739. Om Sri Sai Sakalahethu Bhuuthaaya Namaha
740. Om Sri Sai Sakala Isvaryapradhaaya Namaha
741. Om Sri Sai Saayujya Pradhaaya Namaha
742. Om Sri Sai Saakshaath Sri Dakshinhaamuurthayee Namaha
743. Om Sri Sai Dayaasvaroopaaya Namaha
744. Om Sri Sai Datthamoorthayee Namaha
745. Om Sri Sai Dhraamkaara Nilayaaya Namaha
746. Om Sri Sai Daaridryabhayaapahaya Namaha
747. Om Sri Sai Dhiikshith Parirakshakaaya Namaha
748. Om Sri Sai Dhiina Janaashrayaaya Namaha
749. Om Sri Sai Dhiinajana Baandhavaaya Namaha
750. Om Sri Sai Dhiinajana Paripaalakaaya Namaha
751. Om Sri Sai Dhabholkar Praanapradhaaya Namaha
752. Om Sri Sai Dhumaal Samrakshakaaya Namaha
753. Om Sri Sai Dvaarakaamaayii Vaasine Namaha
754. Om Sri Sai Dhambhadharpa Dhamanaaya Namaha
755. Om Sri Sai Dhaahapiiditha Naanaaparirakshakaaya Namaha
756. Om Sri Sai Daamodaraaya Namaha
757. Om Sri Sai Dhivyamangala Vigrahaaya Namaha
758. Om Sri Sai Dhiinavathsalaaya Namaha
759. Om Sri Sai Dattaathreeyaaya Namaha
760. Om Sri Sai Dhiirghadhrushee Namaha
761. Om Sri Sai Dhivyajnaana Pradaaya Namaha
762. Om Sri Sai Dayaasindhave Namaha
763. Om Sri Sai Dandadhruthe Namaha
764. Om Sri Sai Dhagdhahasthaarbhakaavanaaya Namaha
765. Om Sri Sai Daaridhrya Dhukhachaathiihghne Namaha
766. Om Sri Sai Duradhrusta Vinaashakruthee Namaha
767. Om Sri Sai Durdharshaakshokhyaaya Namaha
768. Om Sri Sai Dvythavarjithaaya Namaha
769. Om Sri Sai Dooravrthi Samasthadhrusee Namaha
770. Om Sri Sai Dharanhiidhara Sannidhaaya Namaha
771. Om Sri Sai Dharmasvaroopaaya Namaha
772. Om Sri Sai Dharmapaalithaaya Namaha
773. Om Sri Sai Dharmasamsthaapa Naardham Sambhavaaya Namaha
774. Om Sri Sai Dhvamdhva Moha Vinurmukthaaya Namaha
775. Om Sri Sai Dharmajhnaaya Namaha
776. Om Sri Sai Dhyeya Svaroopaaya Namaha
777. Om Sri Sai Dhiipthaaya Namaha
778. Om Sri Sai Dhehathraya Vinirgatthaaya Namaha
779. Om Sri Sai Dhehakruthe Namaha
780. Om Sri Sai Dhehadhruthe Namaha
781. Om Sri Sai Dhehadharma Vihiinaathmanee Namaha
782. Om Sri Sai Dhraathee Namaha
783. Om Sri Sai Divyaaya Namaha
784. Om Sri Sai Divyapurushaaya Namaha
785. Om Sri Sai Dhyaanayoga Paraayanhaaya Namaha
786. Om Sri Sai Dhaanyagamyaaya Namaha
787. Om Sri Sai Dhyaanasthaaya Namaha
788. Om Sri Sai Dharmavardhanaaya Namaha
789. Om Sri Sai Dhaamthaaya Namaha
790. Om Sri Sai Devaaya Namaha
791. Om Sri Sai Devadevaaya Namaha
792. Om Sri Sai Dhrustaayaa Namaha
793. Om Sri Sai Dhrustaamtha Varjithaaya Namaha
794. Om Sri Sai Digambaraaya Namaha
795. Om Sri Sai Devaanaam Paramaagathayee Namaha
796. Om Sri Sai Diinavathsalaaya Namaha
97. Om Sri Sai Divyajyothirmayaaya Namaha
798. Om Sri Sai Dhosharihathaaya Namaha
799. Om Sri Sai Dhvamdhvarahithaaya Namaha
800. Om Sri Sai Dhvamdhvathiithaaya Namaha
801. Om Sri Sai Dhuritha Dhvaamthapathamgaaya Namaha
802. Om Sri Sai Makaraaya Namaha
803. Om Sri Sai Mahaadevaaya Namaha
804. Om Sri Sai Maaruthi Roopaaya Namaha
805. Om Sri Sai Mamathathamthree Namaha
806. Om Sri Sai Maayaamooha Vivarjithaaya Namaha
807. Om Sri Sai Maadhavaaya Namaha
808. Om Sri Sai Madhusuudhanaaya Namaha
809. Om Sri Sai Mukundaaya Namaha
810. Om Sri Sai Mukthaheethave Namaha
811. Om Sri Sai Mukthibhukthipradhaaya Namaha
812. Om Sri Sai Meleshaasthrii Jnana Pradhaaya Namaha
813. Om Sri Sai Mashuuchii Manthra Ghoshana Prooddhithaaya Namaha
814. Om Sri Sai Mahaathmane Namaha
815. Om Sri Sai Mukthasamskruthi Bandhanaaya Namaha
816. Om Sri Sai Maanavaakaaraaya Namaha
817. Om Sri Sai Mokshamaarga Sahaayaaya Namaha
818. Om Sri Sai Modhakaraaya Namaha
819. Om Sri Sai Munivamdhithaaya Namaha
820. Om Sri Sai Mownihrudhvaasine Namaha
821. Om Sri Sai Maahuripuri Bhiikshaatanaaya Namaha
822. Om Sri Sai Mowlviiroopadharaaya Namaha
823. Om Sri Sai Mangalhaathmane Namaha
824. Om Sri Sai Mahaalakshmii Svaroopaaya Namaha
825. Om Sri Sai Mohamdhakaara Vidhaarakaaya Namaha
826. Om Sri Sai Lalithaaya Namaha
827. Om Sri Sai Lakshmiinaaraayanaaya Namaha
828. Om Sri Sai Liilaamaanusha Vigrahaaya Namaha
829. Om Sri Sai Laavanya Svaroopaaya Namaha
830. Om Sri Sai Lookeshaaya Namaha
831. Om Sri Sai Lookanathhaaya Namaha
832. Om Sri Sai Lookanaayakaaya Namaha
833. Om Sri Sai Thrimoorthyaathmane Namaha
834. Om Sri Sai Thrilooka Gnaaya Namaha
835. Om Sri Sai Thriloochanaaya Namaha
836. Om Sri Sai Thrivikramaaya Namaha
837. Om Sri Sai Thiirdhaaya Namaha
838. Om Sri Sai Thiirdhapaadaaya Namaha
839. Om Sri Sai Thyakthamohaya Namaha
840. Om Sri Sai Thathvavidhe Namaha
841. Om Sri Sai Taatyaapateel Samuddharanhaaya Namaha
842. Om Sri Sai Thaapasashreshtaaya Namaha
843. Om Sri Sai Thapasvine Namaha
844. Om Sri Sai Thamorahithaaya Namaha
845. Om Sri Sai Thyaagavigrahaaraaya Namaha
846. Om Sri Sai Thyaagine Namaha
847. Om Sri Sai Thyaagalakshanha Siddhaathmane Namaha
848. Om Sri Sai Athiindriya Manobuddhaye Namaha
849. Om Sri Sai Yadheccha Suukshmasamchaarine Namaha
850. Om Sri Sai Yuganthara Charithravidhe Namaha
851. Om Sri Sai Yavanaalaya Bhuushanhaaya Namaha
852. Om Sri Sai Yagnaaya Namaha
853. Om Sri Sai Yogaksheemavahaaya Namaha
854. Om Sri Sai Yogaviikshanha Samdhattha Patramaanamdha Muurthayee Namaha
855. Om Sri Sai Eekaakine Namaha
856. Om Sri Sai Eekaakshara Sthithaaya Namaha
857. Om Sri Sai Eekamthine Namaha
858. Om Sri Sai Eekaathnasarva Dheeshadhrusee Namaha
859. Om Sri Sai Eekaadhashyaamsvabhakthaanaam Dharshana Pradhaathree Namaha
860. Om Sri Sai Eekaadhasyaam Punhyadhiva Sesvatha Visthruthee Namaha
861. Om Sri Sai Visvesvaraaya Namaha
862. Om Sri Sai Visvambharaaya Namaha
863. Om Sri Sai Visvaroopa Pradharshakaaya Namaha
864. Om Sri Sai Vividharoopa Pradharshakaaya Namaha
865. Om Sri Sai Visvanaathaaya Namaha
866. Om Sri Sai Visvapaalakaaya Namaha
867. Om Sri Sai Vishnu Svaroopaaya Namaha
868. Om Sri Sai Venkatesharamanaaya Namaha
869. Om Sri Sai Thathvaathmajaaya Namaha
870. Om Sri Sai Thathvavidhe Namaha
871. Om Sri Sai Thrushnhaasanga Nivaarakaaya Namaha
872. Om Sri Sai Thuriiyaaya Namaha
873. Om Sri Sai Thrupthaaya Namaha
874. Om Sri Sai Thamovidhvamsakaaya Namaha
875. Om Sri Sai Thraathree Namaha
876. Om Sri Sai Thaapathraya Nivaaranaaya Namaha
877. Om Sri Sai Thylahiina Dhiipasamjalithaaya Namaha
878. Om Sri Sai Thyakthabhoga Sadhaasukhine Namaha
879. Om Sri Sai Thyaktha Dehabuddhaathmane Namaha
880. Om Sri Sai Raghunaathaaya Namaha
881. Om Sri Sai Raamachamdraaya Namaha
882. Om Sri Sai Raghavendhraaya Namaha
883. Om Sri Sai Raksha Lakshanhaaya Namaha
884. Om Sri Sai Raajeevalochanaaya Namaha
885. Om Sri Sai Rajaraajesvarii Padhasamarchithaaya Namaha
886. Om Sri Sai Ramjitha Vimalodhyoogaaya Namaha
887. Om Sri Sai Roopaathmane Namaha
888. Om Sri Sai Roopasaakshinhe Namaha
889. Om Sri Sai Rudhraroopaaya Namaha
890. Om Sri Sai Rodhravishnu Kruthaabheedhaaya Namaha
891. Om Sri Sai Kamaroopa Pradharshakaaya Namaha
892. Om Sri Sai Ramaavaani Svaroopaaya Namaha
893. Om Sri Sai Ramaasaayithi Vishruthaaya Namaha
894. Om Sri Sai Hriimkaara Nilayaaya Namaha
895. Om Sri Sai Hrudhamtharaaya Namaha
896. Om Sri Sai Hrushikeshaaya Namaha
897. Om Sri Sai Harshavardhanaaya Namaha
898. Om Sri Sai Hinduumuslimmythriikruthe Namaha
899. Om Sri Sai Hinduumuslim Samarchithaaya Namaha
900. Om Sri Sai Hiinarahithaaya Namaha
901. Om Sri Sai Harihara Roopaaya Namaha
902. Om Sri Sai Sriikaaraaya Namaha
903. Om Sri Sai Sriikaraaya Namaha
904. Om Sri Sai Srii Sai Namaha
905. Om Sri Sai Sheshashaayinee Namaha
906. Om Sri Sai Shubhaaya Namaha
907. Om Sri Sai Shambhave Namaha
908. Om Sri Sai Shaasvathaaya Namaha
909. Om Sri Sai Shivaaya Namaha
910. Om Sri Sai Shiithalavaaksudhaaya Namaha
911. Om Sri Sai Shaanthaaya Namaha
912. Om Sri Sai Shaanthaakaaraaya Namaha
913. Om Sri Sai Shashikalaa Bhuushanaaya Namaha
914. Om Sri Sai Shuddhaaya Namaha
915. Om Sri Sai Shukhaaya Namaha
916. Om Sri Sai Sriimathe Namaha
917. Om Sri Sai Sriikantaaya Namaha
918. Om Sri Sai Sharanhaagatha Vathsalaaya Namaha
919. Om Sri Sai Shivashakthiyuthaaya Namaha
920. Om Sri Sai Srii Chakraraajaaya Namaha
921. Om Sri Sai Srii Chakra Samchaarinhe Namaha
922. Om Sri Sai Srii Chakra Nilayaaya Namaha
923. Om Sri Sai Shreeshtaaya Namaha
924. Om Sri Sai Srinivaasaaya Namaha
925. Om Sri Sai Sriipathaye Namaha
926. Om Sri Sai Shubhakruthaaya Namaha
927. Om Sri Sai Shuddha Brahmaardha Bhodhakaaya Namaha
928. Om Sri Sai Shuddha Chythanyamoorthaye Namaha
929. Om Sri Sai Saasvatha Padhaviipradhaaya Namaha
930. Om Sri Sai Yavana Samseevithaaya Namaha
931. Om Sri Sai Yogine Namaha
932. Om Sri Sai Yogaroopaaya Namaha
933. Om Sri Sai Yogihrudhyaanu Gamyaaya Namaha
934. Om Sri Sai Yogiisvaraaya Namaha
935. Om Sri Sai Sarvajana Priyaaya Namaha
936. Om Sri Sai Venkatesvara Paalithaaya Namaha
937. Om Sri Sai Venkatesvara Prasannaaya Namaha
938. Om Sri Sai Venkatesvara Samstuthaaya Namaha
939. Om Sri Sai Venkatesvara Mandirasthaayine Namaha
940. Om Sri Sai Venkatesvara Hrunnilayaaya Namaha
941. Om Sri Sai Venkatesvara Sampaadhithe Namaha
942. Om Sri Sai Naamakusuma Sampuujithaaya Namaha
943. Om Sri Sai Samaadhisthithsa Pirakshakaaya Namaha
944. Om Sri Sai Saakshaathkaara Pradhaathre Namaha
945. Om Sri Sai Sriimbiijanilayaaya Namaha
946. Om Sri Sai Sriisaadhuveeshasaayiinaadhhanaamne Namaha
947. Om Sri Sai Sriisamardhha Sadhgurave Namaha
948. Om Sri Sai Sriisachhidhaanandha Svaroopaaya Namaha
949. Om Sri Sai Sriishirdhiinilaya Saayiinaadhaaya Namaha
950. Om Sri Sai Sarva Sarvam Sahaachakravarthine Namaha
951. Om Sri Sai Sathyasvaroopaaya Namaha
952. Om Sri Sai Omkaara Pamaardhaaya Namaha
953. Om Sri Sai Omkaara Priyaaya Namaha
954. Om Sri Sai Omkaaraaya Namaha
955. Om Sri Sai Jowdhaaryaaya Namaha
956. Om Sri Sai Jowdhaarya Shiilaaya Namaha
957. Om Sri Sai Karpuurakanthi Dhavalhatha Shoobhaaya Namaha
958. Om Sri Sai Samasthadhosha Parigrahanhaaya Namaha
959. Om Sri Sai Kamaniyaaya Namaha
960. Om Sri Sai Karmadhvamsine Namaha
961. Om Sri Sai Karmayoga Vishaaradhaaya Namaha
962. Om Sri Sai Karunaakaraaya Namaha
963. Om Sri Sai Karunaasaagaraaya Namaha
964. Om Sri Sai Karunaanidhaye Namaha
965. Om Sri Sai Karunaarasa Sampuurnhaaya Namaha
966. Om Sri Sai Karunaa Puurnha Hrudhayaaya Namaha
967. Om Sri Sai Kalikalmasha Naashinee Namaha
968. Om Sri Sai Kalusha Vidhuuraaya Namaha
969. Om Sri Sai Kalyaanha Gunaaya Namaha
970. Om Sri Sai Kalamkarahithaaya Namaha
971. Om Sri Sai Kaamakrodhadhvamsine Namaha
972. Om Sri Sai Kaaryakaarana Shariiraaya Namaha
973. Om Sri Sai Khyaathaaya Namaha
974. Om Sri Sai Khyaathipradhaaya Namaha
975. Om Sri Sai Gananiiya Gunaaya Namaha
976. Om Sri Sai Gananiiya Charithraaya Namaha
977. Om Sri Sai Gurushreeshtaaya Namaha
978. Om Sri Sai Godhaavarii Thiirashirdii Vaasine Namaha
979. Om Sri Sai Samarasa Sanmaargasthaapanaaya Namaha
980. Om Sri Sai Sarvaloka Puujyaaya Namaha
981. Om Sri Sai Sarvashakthimoorthaye Namaha
982. Om Sri Sai Sarvavidhyaadhipaaya Namaha
983. Om Sri Sai Sarvasamga Parithyaagine Namaha
984. Om Sri Sai Sarvabhayanivaarinhe Namaha
985. Om Sri Sai Sarvadheevathaaya Namaha
986. Om Sri Sai Sarvapunya Phalapradhaaya Namaha
987. Om Sri Sai Sarvapaapakshayakaraaya Namaha
988. Om Sri Sai Sarvavigna Vinaashanaaya Namaha
989. Om Sri Sai Sarvaroga Nivaarine Namaha
990. Om Sri Sai Sarvasahaayaaya Namaha
991. Om Sri Sai Sarvadhhukha Upashamanaaya Namaha
992. Om Sri Sai Sarvakashta Nivaarakaaya Namaha
993. Om Sri Sai Sarvaabhiista Pradhaaya Namaha
994. Om Sri Sai Srushtisthithilayaaya Namaha
995. Om Sri Sai Srushtisthithi Samhaaranhaaya Namaha
996. Om Sri Sai Svaprakaashakaaya Namaha
997. Om Sri Sai Svayambhuve Namaha
998. Om Sri Sai Sthiraaya Namaha
999. Om Sri Sai Hariharaaya Namaha
1000. Om Sri Sai Hrudayagramdhichheedhakaaya Namaha
1001. Om Sri Sai Hrudhaya Vihaarine Namaha
1002. Om Sri Sai Shirdiisaayi Abheedhashakthyavathaaraaya Namaha
1003. Om Sri Sai Samardha Sadhguru Srii Saayinaadhaaya Namaha

Srii Sayii Sahasranaamaavali Sampuurnam...

Srii Sachhidhaanamdha Samardha Sadhguru Sriisaayinaadh Maharaajki Jey.


[Devotees Forum] [Online Resources and Services] [Information Section]
[What's New?] [Shop] [Site Map] [About Us] [Home]

admin@saibaba.org
Shirdi Sai Baba Web Site Org. - http://www.saibaba.org

© 1996-1998 by Shirdi Sai Baba web site Organization, all rights reserved.